Bevisa först och tro sen

En människa är skyldig att bevisa först och tro sen, inte tvärtom. Så om du vill fastställa en dogm eller en handling måste du först hitta bevis för dem och sedan tro på dem. Att tro först och bevisa sen innebär att du låter Qur’ânen och Sunnah anpassa sig efter ditt tänk.

Således hittar du vissa lärde – må Allâh benåda och förlåta dem – anpassa bevisen utefter sina rättsskolor. Därefter försöker de kuva bevisen i Qur’ânen och Sunnah på ett förkastat och osannolikt sätt så att de passar rättsskolorna. Dessa katastrofer har dessvärre flera lärde prövats med. Det är obligatoriskt att din lust är underkastad sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap.