Bevisa att Ibn Taymiyyah och de lärda i Nadjd avviker från Salaf!

Fråga: Människor som motstrider Ahl-us-Sunnah säger ofta att vi, Ahl-us-Sunnah, endast utgår ifrån Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och de lärda i Nadjd – må Allâh förbarma Sig över dem alla. De säger att dessa kom med nya saker som avvek från Salaf. Kan ni hänvisa oss till böcker som stödjer det Shaykh-ul-Islâm och de lärda i Nadjd trodde på, oavsett om det handlar om trosläran eller något annat?

Svar: Den som säger att de motstred Salaf får komma med något bevis för att de gjorde det. Han får specificera ämnet åt oss. Att han bara anklagar dem utan bevis är oacceptabelt. Han följer sin lust. Om han verkligen talar sanning får han specificera ämnet i vilket de avvek från Salaf. Han får specificera det åt oss. Låt oss titta. Men hur skall han klara av att göra det?