Bevis för upplyfta händer inför varje Takbîr

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Finns det bevis för att händer ska lyftas i samband med varje Takbîr i begravningsbönen?

Svar: Ja, följeslagarna och Salaf gjorde så. Det hör till Takbîrs etiketter.