Bevis för att vissa bilder är tillåtna

Vi dyrkar inte utmed individers uttalanden. Vi dyrkar utmed bevisen i Qur’ânen och Sunnah. Bevisen i Qur’ânen och Sunnah förbjuder bilder över lag. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade avbildarna och sade att de får det strängaste straffet på Domedagen och att den som gör en bild blir tvungen att blåsa en själ i den på Domedagen, något han inte kommer att klara av, och att man för varje bild straffas med den på Domedagen.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) särskilde inga bilder. Han särskilde inget tillvägagångssätt till avbildningen. Avbildning är förbjuden oavsett om den sker via teckningar, ristningar, skulpturer, fotograferingar eller något annat. Allt hamnar under den allmänna domen för bilder och avbildare.

Den som särskiljer någon form av bild och säger att den är tillåten måste hämta bevis för det. Bevisen särskiljs inte av individers åsikter. De särskiljs endast av ett annat bevis. Vi ber dem framföra bevis ur Qur’ânen eller Sunnah för att det finns bilder som är tillåtna.

De lärda tillåter bilder vid nödfall som [oklart ljud], ID-kort och pass. Dessa bilder är tillåtna på grund av nödsituationen. Människan kan inte få sina privilegier utan dem. Utan bilder kan hon inte köra bil, resa eller ens studera. Det är nödfall.

Beträffande bilder för minne, scenarion och andra ändamål är alla förbjudna. De hamnar under den allmänna domen. Inget specificerar dem. Det är bara det omnämnda som är tillåtet på grund av nödfall baserat på Allâhs (ta´âlâ) ord:

إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

”… annat än i ett nödläge.”1

Angående filosofier och åsikter ignorerar vi dem så länge de inte stöds av bevis ur Qur’ânen och Sunnah.

16:119