Bevis för Allâhs hand

Publicerad: 2007-08-21
Författare: Imâm Abû ´Abdillâh bin Mandah
Källa: ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 47-60
Fotnoter: Shaykh ´Alî bin Muhammad bin Nâsir al-Faqîhî

 

Abû Muhammad från al-Madînah sade: Jag frågade ´Umar bin al-Khattâb om Hans Ord:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

””Och när din Herre lät nya släkten utgå från Âdams söners länder.”[1]

Han sade då: ”Jag ställde samma fråga till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och han sade:

””Allâh (djalla wa ´azz) skapade Âdam med Sin Hand och Han blåste in Sin Själ i honom. Därefter fick Han honom att sitta och då strök Han hans rygg med Sin högra Hand…”.”

Abû Muhammad al-Madanî, mannen som rapporterar från ´Umar, sägs vara Muslim bin Yasâr [2] och det sägs att han heter Nu´aym bin Rabî´ah [3] . Den har rapporterats av Mâlik bin Anas i ”al-Muwatt⒔ från Zayd bin Abî Unaysah från ´Abdul-Hamîd bin ´Abdir-Rahmân från Muslim bin Yasâr från ´Umar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Likaså har Abû ´Abdir-Rahmân ar-Ruqqî rapporterat den från Zayd bin Abî Unaysah från ´Abdul-Hamîd bin ´Abdir-Rahmân från Muslim bin Yasâr från Nu´aym bin Rabî´ah från ´Umar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Allâh skapade Âdam med Sin Hand, blåste in Sin Själ i Honom och beordrade änglarna att göra Sudjûd till honom…”.”

Abû Mûsâ al-Ash´arî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””När Allâh skapade Âdam, tog Han två gånger tag i hans avkomma; i den högra [Handen] hamnade allt gott och i den andra hamnade allt ont. Då sade Han: ”De i den högra [Handen] skall till paradiset och de i den vänstra [Handen] skall till elden.”””

Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Âdam och Mûsâ argumenterade hos deras Herre. Då Âdam överväldigade Mûsâ, sade han [dvs. Mûsâ]: ”Det är dig Allâh skapade med Sin Hand, blåste in Sin Själ i, fick änglarna att göra Sudjûd till och lät bosätta i paradiset, för att därefter skicka ned människorna till jorden på grund av ditt fel…”.”

Abû Hurayrah berättade även att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Âdam och Mûsâ (´alayhimâs-salâm) argumenterade. Mûsâ sade: ”Âdam, du är vår fader som Allâh skapade med Sin Hand, blåste in Sin Själ i och fick änglarna att göra Sudjûd till. Därefter fick du oss att misslyckas och vi blev utvisade från paradiset.” Då sade Âdam: ”Du är Mûsâ som Allâh talade till med ett verkligt Tal och skrev Tawrât till med Sin Hand och Han valde ut dig med Sitt Budskap…”.”

Dessa hadîther är autentiska och just denna hadîth rapporteras via flera vägar från Abû Hurayrah. Några av dem är Abû Salamah [4] , Muhammad bin Sîrîn [5] , al-A´radj och Sa´îd bin al-Musayyib [6] .

´Abdullâh bin ´Amr rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””På Domedagen kommer de rättvisa hos Allâh vara på predikstolar av ljus och de kommer att vara till höger om den Nåderikes (´azza wa djall) högra [Hand] och båda Hans Händer är högra…”.” [7]

Abû Mûsâ al-Ash´arî berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””På dagen sträcker Allâh ut Sin Hand så att den som begår synder på natten kan ångra sig fram till att solen går upp från väster.”” [8]

´Abdullâh bin ´Umar berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga på predikstolen:

””Den Allmäktige kommer att ta Sina himlar och Sin jord i Sin Hand.” Han knöt då sin hand för att därpå sträcka ut den. Därefter sade han att Han kommer att säga: ”Jag är den Allsmäktige, Jag är Konungen.”” [9]

Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Efter att ha skapat skapelsen, skrev Allâh (´azza wa djall) ned för Sig Själv med Sin Hand: ”Min nåd har överväldigat min vrede”.”” [10]


[1] 7:172.

[2] Muslim bin Yasâr al-Djuhanî. Ibn Hadjr sade om honom: ”Godkänd (Maqbûl).” (at-Taqrîb (2/248)).

[3] Nu´aym bin Rabî´ah al-Azdî. Godkänd. Se ”at-Taqrîb” (2/305).

[4] al-Bukhârî (8/423).

[5] Ibid. (8/434).

[6] at-Tirmidhî (6/336).

[7] Muslim, Ahmad, an-Nasâ’î, al-Âdjurrî och al-Bayhaqî.

[8] Muslim och Ahmad.

[9] Muslim och Ibn Mâdjah.

[10] Ibn Mâdjah.