Bevis för Allâhs fingrar

Publicerad: 2007-08-21
Författare: Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Ishâq bin Mandah (d. 395)
Källa: ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 83-93
Fotnoter: Shaykh ´Alî bin Muhammad bin Nâsir al-Faqîhî

 

´Abdullâh bin Mas´ûd berättade att en man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

””Abûl-Qâsim! Allâh kommer att bära skapelserna på ett Finger, himlarna på ett Finger, jordarna på ett Finger, havet på ett Finger och stjärnorna på ett Finger.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började då skratta så att hans kindtänder syntes och då uppenbarade Allâh (´azza wa djall):

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهَِ

””De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra Hand.”[1] [2]

Ibn Mas´ûd berättade också:

””En judisk rabbin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ””Muhammad! I Tota finner vi att Allâh på Domedagen kommer att placera himlarna på ett Finger, jordarna på ett Finger, bergen på ett Finger, stjärnorna på ett Finger och resten av skapelserna på ett Finger. Därefter kommer Han att skaka om dem och säga: ””Jag är Konungen.””” Då skrattade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så att hans kindtänder syntes som ett tecken på att rabbinen talat sanning för att därpå läsa upp:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهَِ

””De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra Hand.”[3] [4]

Det råder samstämmighet om att denna hadîth är autentisk.

Wahb bin Munabbih sade:

””Hela skapelsen och jordarna motsvarar i Allâhs Handtag ingenting annat än ett senapsfrö.””

an-Nawwâs bin Sam´ân berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Det förekommer inte ett hjärta utan att det är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar; om Han vill rätta till det, rättar Han till det, och om Han vill få det att avvika, får Han det att avvika.” Därefter sade han: ””Du som vänder på hjärtan, få mitt hjärta att stadigt förbli i din religion.”[5]

Djâbir sade:

””Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ofta: ””Du som vänder på hjärtan, få mitt hjärta att stadigt förbli i din religion.”” Det sades då: ””Allâhs sändebud! Fruktar du för oss då vi har trott på dig och på det du har kommit med?”” Han sade då: ””Hjärtan är mellan två av den Nåderikes (djalla wa ´azz) fingrar och han vänder och vrider på dem som Han vill så här.””” – Sufyân ath-Thawrî visade med pekfingret och långfingret och rörde på dem.[6]


[1] 39:67.

[2] al-Bukhârî, Muslim, Ibn Khuzaymah, ad-Dâraqutnî och al-Bayhaqî.

[3] 39:67.

[4] al-Bukhârî, Muslim och Ibn Djarîr.

[5] Ahmad, Ibn Mâdjah och Ibn Khuzaymah.

[6] at-Tirmidhî (6/349) och han sade: ””Denna hadîth är god och autentisk.””