Bevis för Allâhs ansikte

Publicerad: 2007-08-21
Författare: Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Ishâq bin Mandah (d. 395)
Källa: ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 94-103

 

Allâh (djalla wa ´azz) sade:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

””Allt skall förgå utom Hans ansikte; domen är Hans och till Honom skall ni föras åter.”[1]

Dessutom sade Allâh (´azza wa djall):

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

””Men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”[2]

Likaså nämns vad som autentisk har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vilket tyder på att det är verkligt.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Firdaws trädgårdar är fyra; två är av guld –dess smycken och servis och det som finns i dem, och två är av silver – dess smycken och det som finns i dem. Det enda som finns mellan människorna och synen på deras Herre, är det Majestätiska skynket på Hans ansikte i Edens lustgårdar.”” [3]

Suhayb berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tolkade versen:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

””De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”[4] :

””De få se deras Herres (djalla wa ´azz) ansikte.”[5]

Ibn Mas´ûd (rahimahullâh) sade i ””al-Musnad””:

””De får se deras Herres (djalla wa ´azz) ansikte.””

Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) sade:

””De får se Allâhs (djalla wa ´azz) Ansikte.””[6]

Detsamma tolkade Hudhayfah bin al-Yamân [7].

Djâbir sade:

””När versen ”Säg: ”Han är den som har makt att låta ett straff drabba er ovanifrån…” uppenbarades, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ””Jag söker skydd av Ditt ansikte”” och ”…underifrån…” [8] , sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ””Jag söker skydd av Ditt ansikte.”[9]

Ibn Mas´ûd sade:

””Er Herre har varken någon natt eller någon dag. Himlarnas ljus kommer från Hans ansiktes ljus.””

´Abdullâh bin Dja´far sade:

””När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begav sig mot Tâ’if, bad han: ””Allâh! Jag söker skydd av Ditt ansiktes ljus som har lyst upp himlarna.”””

Denna hadîth tyder på betydelsen av Allâhs (ta´âlâ) ord:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

””Allâh är himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står.”[10]

Ibn ´Umar berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den högsta positionen paradisets folk kommer att uppnå:

””Den som har den bästa positionen bland dem är den som tittar på Allâhs (djalla wa ´azz) ansikte två gånger om dagen.” [11]

Allâh (´azza wa djall) sade:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

””Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”[12]

Qur’ân-tolkarna som Ibn ´Abbâs [13], andra följeslagarna och efterföljarna som Muhammad bin Ka´b, ´Abdur-Rahmân bin Sâbit, al-Hasan bin Abîl-Hasan [14], ´Ikrimah [15], Abû Sâlih, Sa´îd bin Djubayr och andra, är ense om att dessa ansikten kommer att titta på sin Herres ansikte.


[1] 28:88.

[2] 55:27.

[3] al-Bukhârî och Muslim.

[4] 10:26.

[5] Muslim.

[6] ash-Sharî´ah, sid. 257,av al-Âdjurrî.

[7] Ibid. sid. 265.

[8] 6:65.

[9] Ibn Djarîr (9/222-223).

[10] 24:35.

[11] at-Tirmidhî (7/268).

[12] 75:22-75:23.

[13] al-Lâlakâ’î (63-64).

[14] Ibn Djarîr (29/192).

[15] Ibid. (29/192).