Bevis är det enda som spelar roll

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Är det bara Hanâbilah som förbjuder kvinnor från att besöka gravar?

Svar: Rättsskolor är irrelevanta. Bevis är det enda som spelar roll. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnor som ofta besöker gravar. Vi anammar inte Hanâbilahs åsikt om den går emot bevisen.