Betyder “Var” “Vem”?

Fråga: Hur avvisas den som säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte godkände slavinnans svar och att han istället log åt henne för att hon var liten?

Svar: Han sade att hon var troende:

”Frige henne. Hon är förvisso troende.”1

Vem säger att han log åt henne och att hon var liten? Vem säger att hon var liten? Frågas ett barn? Det är den vuxna människan som förstår som frågas. Dessa människor envisas meningslöst. Deras syfte är att annullera bevisen och stödja Mu´attilahs dogm. Det är deras syfte. Vissa säger till och med att hadîthen ”Var är Allâh?” betyder ”Vem är Allâh?” Det vill säga att ”Var” betyder ”Vem”. Betyder ”Var” ”Vem” i arabiskan? Dessa människor talar i nattmössan.

1Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121.