Betydelsen av uppriktigheten

Publicerad: 2012-11-20
Författare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî
Källa: Bustân-ul-´Ârifîn, sid. 43-46

 

Abûl-Qâsim al-Qushayrî sade:

”Uppriktighet är att du avsiktligt särskiljer Allâh med lydnad. Allâh skall dyrkas för att man skall komma Honom nära och inte för att vara någon skapelse till lags eller för att prisas och berömmas av människorna eller något annat motiv.”

Han sade också:

”Det är också korrekt att säga att uppriktighet innebär att undvika människornas iakttagelse.”

Abû ´Alî ad-Daqqâq sade:

”Uppriktighet är att undvika människornas iakttagelse och trovärdighet är att rena sig själv på sin egen iakttagelse. Den uppriktige saknar ögontjäneri och den trovärdige saknar egenkärlek.”

Abû ´Uthmân al-Maghribî sade:

”Uppriktighet är att glömma skapelsens iakttagelser genom att fixera blicken på Skaparen.”

Hudhayfah al-Mar´ashî sade:

”Uppriktighet är att tjänarens yttre handlingar är som hans inre handlingar.”

al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Att lämna handlingar för människornas skull är ögontjäneri. Att handla för människornas skull är avguderi. Uppriktighet är att Allâh skonar dig dem båda.”

Sahl bin ´Abdillâh at-Tustarî blev frågad om vad som är svårast för jaget. Han svarade:

”Uppriktigheten. Däri har jaget ingen andel.”

Yûsuf bin al-Husayn sade:

”Det svåraste i världen är uppriktigheten.”

Makhûl sade:

”En tjänare är inte uppriktig i 40 dagar utan att vishetens källor från hans hjärta kommer ut ur hans mun.”

Sahl at-Tustarî sade:

”De kloka ville förklara uppriktigheten och kom inte fram till något annat än att det innebär att ens yttre och inre rörelse och stillhet endast är för Allâh och att de inte blandas med något av jaget, begäret eller det världsliga.”

as-Sarrî sade:

”Gör inget för människorna. Lämna inget för människorna. Ge inget för människorna. Avvärj inget för människorna.”