Betydelsen av trovärdigheten

Publicerad: 2012-11-27
Författare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî
Källa: Bustân-ul-´Ârifîn, sid. 46-48

 

Angående trovärdigheten, sade Allâh (ta´âlâ):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

”Troende! Frukta Allâh och håll samman med de trovärdiga!”1

al-Qushayrî sade:

”Trovärdigheten är angelägenhetens pelare, perfektion och ordning.”

Han sade också:

”Den minsta trovärdigheten är att ens inre är som ens yttre.”

Sahl at-Tustarî sade:

”Tjänaren som kompromissar med sig själv eller med någon annan har inte känt doften av trovärdigheten.”

Dhûn-Nûn sade:

”Trovärdigheten är Allâhs svärd. Den hamnar inte på något utan att den skär sönder det.”

al-Hârith al-Muhâsibî sade:

”Den trovärdige är han som struntar i om all respekt till honom försvinner om det sker för att hans hjärta skall bli bra. Han vill inte att människorna skall se minsta lilla goda handling från honom. Han bryr sig inte heller om människorna ser hans dåliga handling. Att han skulle ogilla det betyder att han vill vara dem till lags. Det är inte så de uppriktigas trovärdighet är.”

Det har sagts att om du ber Allâh (ta´âlâ) om trovärdighet kommer Han att ge dig ett glas ur vilket du ser de båda världarnas märkvärdigheter.

al-Djunayd sade:

”Den trovärdige vänder på sig 40 gånger om dagen medan ögontjänaren förblir i sitt tillstånd i 40 år.”

Det betyder att den trovärdige går efter sanningen var den än är. Om han ser den religiösa dygden i en viss handling, handlar han utmed den om den så skulle motstrida hans vana. Om han ser en handling som är viktigare och det inte går att kombinera båda två, går han efter den bättre och så vidare. Måhända han befinner sig i 100 eller till och med i 1000 tillstånd om dagen, beroende på hur rotad han är i kunskaperna.

Beträffande ögontjänaren, kvarstår han i sitt tillstånd. Om religionen skulle visa honom en viktig fråga som skall följas i vissa situationer, låter han bli att följa den och kvarstår i sitt tillstånd. Ty han är en ögontjänare när han dyrkar och söker människornas välbehag. Därför är han rädd för att ändras så att han inte förlorar deras kärlek. Den trovärdige vill ha Allâhs belöning när han dyrkar Honom. När religionen befaller honom en fråga, gör han den utan att ta hänsyn till människorna.

1 9:119