Betydelsen av Tadjwîd

Fråga: De lärda inom Tadjwîd säger att Tadjwîd är en plikt och att den som inte läser så är syndig. Stämmer det?

Svar: Nej. Det stämmer inte. Tadjwîd handlar om att inte uttala bokstäverna så pass fel att betydelsen ändras. Det är Tadjwîd, nämligen att man läser Qur’ânen korrekt så att inte dess betydelse ändras.