Betydelsen av Salafs metodik

Fråga: Vi vill veta vilken skillnad det finns mellan begreppen metodik, Manhadj, och troslära, ´Aqîdah? Kan man säga att en person har rätt troslära till skillnad från metodiken som avviker från Ahl-us-Sunnah?

Svar: Det jag känner till från Ahl-us-Sunnahs begrepp är att metodiken är vidare än trosläran. Metodiken omfattar trosläran och annat som förståelsen av islam och kallet till islam. Metodiken är som sagt vidare än trosläran. Trosläran hamnar under metodiken. Det talas om Salafs metodik i trosläran, dyrkan, karaktären, mottagandet av Qur’ânen och Sunnah och underrättelser, bevisningen och så vidare.

Vad menar vi när vi säger att man skall följa Salafs metodik? Vi menar deras troslära, handlingar, kunskap och karaktärer. Metodiken omfattar allt det omnämnda.

Folk som följer prövningar vill riva sönder Salafiyyûn och skratta dem i ansiktet. De skiljer mellan trosläran och metodiken. De säger att du gärna får följa Salafs troslära, men när det kommer till metodiken finns det metodiker som är lämpligare mot otrogna, judar, kristna och andra till skillnad från Salafs metodik som inte är lämplig i dag. Betyder det att islams välgång har stått stilla till dess att dessa människor kom?

De säger att det är okej att skilja mellan trosläran och metodiken. De säger att man inte lämnar Salafs ram om man har en metodik som skiljer sig från Salafs metodik. Den som uttalar sig på det viset bedrar muslimerna och leker med dem. I hans metodik finns Râfidhah, Khawâridj och ibland till och med kallet till panenteismen och andra otaliga villfarelser. Det är hans metodik.

Han som står bakom detta föredrar Râfidhah, Sûfiyyah, panenteister och gravdyrkare framför Salafiyyûn. Det är hans metodik.

Följer du denna metodik kommer du börja kriga mot Salafs troslära och dem som följer den. Vi har förstås erfarenhet av den här mannen. Vi känner honom. Han var bland Salafiyyûn. Men han hamnade bland de andra, tog till sig deras metodik och blev till en av Salafiyyahs värsta fiender.

Metodiken är som sagt vidare än trosläran. Acceptera hela islam. Dess mest grundläggande faktorer är trosläran och metodiken däribland kärleken och hatet för Allâhs sak. Broder! Om du följer dessa människors metodik kommer du att riva denna princip till fullo. Islam och metodiken kommer att vältas omkull. Dessa människors prioritering kommer att vara krig mot trosläran och dem som håller fast vid den. Det har vi erfarenhet av.

Dessa människor säger att islam inte skall delas upp. Sedan börjar de själva med att dela upp trosläran. Om du frågar dem hur de kan vara bröder med Râfidhah och gå med dem, säger de att det är ett politiskt drag. Hur kan det vara det när ni själva säger att religion och politik inte får skiljas åt? Ni själva skiljer ju mellan religion och politik, troslära och metodik. Ni har rivit sönder islam sett till politiken, trosläran och metodiken.

Detta stammar från dem som spelar med muslimernas hjärnor. Håll därför hårt fast vid Qur’ânen och Sunnah som består av en fullkomlig metodik sett till trosläran, dyrkan, förståelsen, förhållanden och kärleken och hatet för Allâhs sak.