Betydelsen av “Resningen är känd”

Fråga: Betyder Mâliks (rahimahullâh) ord ”Resningen är känd” att den är bekräftad i Qur’ânen och Sunnah?

Svar: Ja. Känd betyder bekräftad i Qur’ânen, Sunnah och arabiskan. Vi har kännedom om egenskaperna men inte om deras beskaffenhet. Vi vet vad kunskap, förmåga, resning och vilja betyder utifrån Qur’ânen, arabiskan och Salafs lära. Vi har dock ingen kännedom om deras beskaffenhet. Det är bara Allâh (´azza wa djall) som har det. Den kunskapen håller Allâh för Sig själv.