Betydelsen av profeternas sigill

Fråga: Är Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profeternas sigill? Vad betyder det arabiska ordetخاتم, sigill?

Svar: Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den siste profeten och det sista sändebudet. Allâh (ta´âlâ) säger i Qur’ânen:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

”Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Allâhs sändebud och den siste profeten.”1

Profeternas sigill betyder den siste profeten och att ingen profet kommer att sändas efter honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

133:40