Betydelsen av offerdjurens ålder

Fråga: Det är allmänt känt att det är giltigt att slakta en femårig kamel till Udhhiyah. Betyder det att kamelen har fyllt fyra år och gått in på sitt femte eller att det har fyllt fem år?

Svar: Det skall ha fyllt fem år. Det måste ha fyllt fem år. I samband med Udhhiyah måste lammet ha fyllt sex månader, geten ett år, kon två år och kamelen fem år.