Betydelsen av namnet ash-Shâkir

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

”Och den som av fri vilja gör en god handling utöver vad plikten bjuder [skall finna att] Allâh är tacksam, vetande.”1

al-Hasan sade:

”Det syftar på de resterande handlingarna.”

Det vill säga handlingar som inte åligger människan, som till exempel frivilliga allmosor, böner, Tawâf och andra frivilliga handlingar:

فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ

”… Allâh är tacksam…”

Det vill säga att Han belönar slaven för hans handling.

عَلِيمٌ

”… vetande.”

Det vill säga om hans avsikt.

Allâhs (ta´âlâ) tacksamhet handlar om att ge slaven mer än vad han förtjänar och att Han tackar för lite genom att ge mycket.

12:158