Betydelsen av namnet as-Samad

Publicerad: 2011-03-13
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Sharh al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah (1/160)

 

Det sägs att as-Samad betyder Den fullkomlige inom Sin kunskap, styrka, vishet, kraft, herravälde och alla andra egenskaper.

Det sägs att as-Samad betyder Den som inte är ihålig och varken har inälvor eller mage. Därför sägs det att änglarna är Samad då de varken äter eller dricker. Denna betydelse rapporteras från Ibn ´Abbâs. Den motstrider inte den första förklaringen i och med att den tyder på att Han är Sig själv nog och inte är i behov av Sin skapelse.

Det sägs också att as-Samad betyder den som skapelserna vänder sig till vid behov.

Inga av dessa åsikter motstrider varandra i förhållande till Allâh (´azza wa djall). Därför säger vi att alla förklaringar är bekräftade då de inte motstrider varandra.