Betydelsen av namnet al-Wakîl

Allâh (´azza wa djall) sade:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

”De som kände sin tro växa, när de varnades att [styrkor] hade dragits samman mot dem och att de borde vara på sin vakt, och svarade: ”Allâh räcker för oss och Han är den bäste förvaltaren.”1

11 – Denna vers hyllar Allâh (´azza wa djall) eftersom Han är Sina slavars förvaltare, vilket innebär att Han räcker för dem och att de förlitar sig på Honom. Han sade:

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

”… och Han är den bäste förvaltaren.”

12 – Versen bekräftar att al-Wakîl är ett av Allâhs namn. I en annan vers nämner Allâh att Han förvaltar över allting. al-Wakîl är alltså ett av Allâhs namn och betyder ’Han som förvaltar Sina slavars angelägenheter’, inte att Han är deras ställföreträdare.

13:173