Betydelsen av namnet al-Qayyûm

Publicerad: 2011-03-21
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Sharh al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah (1/166)

 

al-Qayyûm betyder Den som upprätthålls av Sig själv. Det fordrar att Han inte är i behov av någon. Han behöver varken mat, dryck eller någonting annat. Ingenting annat upprätthålls av sig själv. Allting är i behov av Allâh (´azza wa djall) för att existera, utvecklas och försörjas.

Till betydelsen av namnet al-Qayyûm hör att Han upprätthåller allting annat. Han (ta´âlâ) säger:

أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء

”Skulle Han som upprätthåller allt levande och vet vad [var och en] förtjänar med sina handlingar, [kunna jämföras med] de medhjälpare som de sätter vid Hans sida?”1

1 13:33