Betydelsen av namnet al-Mu’min

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/46)

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tron består av drygt sjuttio nivåer. Dess högsta är orden ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” och dess lägsta är bortröjning av något skadligt från vägen. Blygheten är också en nivå av tron.”1

Ordet tro (إيمان) kommer från ordet säkerhet (أمان). Den troende kallas för (مؤمن) eftersom han är säkrad mot Allâhs straff. Och Allâh (ta´âlâ) heter (المؤمن) eftersom Han säkrar slavarna mot Sitt straff.

1al-Bukhârî (9) och Muslim (35).