Betydelsen av namnet al-Hayy

Publicerad: 2011-03-13
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Sharh al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah (1/165)

 

Namnet al-Hayy betyder Den som lever ett fullkomligt liv som består av fullkomliga egenskaper. Detta liv har ingen början och det har inget slut och det utsätts inte för några som helst brister.

al-Hayy är ett av Allâhs namn, men kan också tillämpas på andra än Allâh. Allâh (ta´âlâ) sade:

 إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ

”Helt visst är det Allâh som låter fröna och fruktkärnorna klyvas och livet spira ur det som är dött och som låter döden stiga fram ur det levande.”1

Men detta levande är inte som Den levande. Ett gemensamt namn fordrar inte att de namngivna är jämförbara.

1 6:95