Betydelsen av namnet al-Hakîm

Publicerad: 2011-03-13
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Sharh al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah (1/188)

 

Namnet al-Hakîm är sammanställt av bokstäverna H K M (ح ك م ). Det tyder på dom (Hukm) och precision (Ihkâm).

Utmed det första ordet betyder al-Hakîm ”domaren” (al-Hâkim).

Utmed det andra ordet betyder al-Hakîm ”den som gör det med precision” (al-Muhkim).

Alltså tyder detta ädla namn på att endast Allâh har rätt att döma och att Han är en beskriven med vishet då precision är exakthet som i sig innebär att lägga saker och ting på rätt plats.