Betydelsen av namnet al-Bâtin

Fråga: Vad betyder det när vi säger ”al-Bâtin som ingen är närmre än”?

Svar: al-Bâtin är Han som inget är dolt för. Inga byggnader. Inga kläder. Inga fästningar.