Betydelsen av namnet al-´Aliyy

al-´Aliyy, den Höge, är ett av Allâhs (ta´âlâ) namn och omfattar Allâhs höghet som är en av Allâhs egenskaper. Hans (subhânah) höghet består av tre typer:

1 – Höghet med essens. Hans essens är ovanför tronen.

2 – Höghet med status, pondus och väldighet.

3 – Höghet med makt och myndighet.

Högheten består alltså av tre typer och alla är bekräftade åt Allâh. Ibn-ul-Qayyim sade i ”an-Nûniyyah”:

Högheten består av tre typer

alla är bekräftade åt Allâh och den skall inte förnekas