Betydelsen av namnen ar-Rahmân och ar-Rahîm

Allâh (´azza wa djall) sade:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.”1

De är två av Allâhs egenskaper och sköna namn. Deras rot kommer från nåden och de nämns i en understruken form. Namnet ar-Rahmân är mer understruket och poängterat än namnet ar-Rahîm. Ty ar-Rahmân betyder ”Han som besitter en omfattande nåd gentemot alla skapelser i detta liv” medan ar-Rahîm betyder ”Han som besitter barmhärtig gentemot de troende på Domedagen”. Denna åsikt har de flesta lärda. Från Ibn Djarîr [at-Tabarî] kan man till och med förstå att alla lärda säger så. Det gjorde vissa Salaf anspråk på, vilket Ibn Kathîr sade. Vad som också tyder på det är rapporteringen från ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”ar-Rahmân är de båda livens Nåderike och ar-Rahîm är det nästa livets Barmhärtige.”

11:1