Betydelsen av namnen al-Wâsi´och al-´Alîm

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”Allâh ger Sin makt åt den Han vill; Allâh är Wâsi´ och ´Alîm.”1

al-Wâsi´ betyder Han som besitter en rikedom och skänker utav rikedom.

Beträffande al-´Alîm, så är en teori att det betyder samma sak som namnet al-´Âlim. Andra skiljer mellan dem och säger att al-´Âlim betyder Han som vet vad som har varit medan ´Alîm betyder Han som vet vad som skall vara.

12:247