Betydelsen av namnen al-´Aliyy och al-´Adhîm

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

”Han är den Höge, den Väldige.”1

Han (subhânahu wa ta´âlâ) besitter en absolut höghet ur samtliga synvinklar; höghet i förmågan, höghet i makten och höghet i essensen. Han har makten över allt. Han har förmågan till allt och förfogar över allt. Han är fri från alla brister och defekter.

الْعَظِيمُ

”… den Väldige.”

Han är den Väldige. Ingen har väldigare eller ädlare essens än Allâh. Ingen har väldigare eller ädlare namn än Allâh. Ingen har väldigare eller ädlare egenskaper än Allâh. Ingen har väldigare eller ädlare handlingar än Allâh.

12:255