Betydelsen av Nadjd

al-Bukhârî sade:

16 – Kapitel om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att prövningar kommer österifrån

7094 – ´Alî bin ´Abdillâh berättade för mig: Azhar bin Sa´d berättade för oss, från Ibn ´Awn, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Jag tror att han sade efter den tredje gången: ”Där finns jordbävningar och prövningar och därifrån kommer Satans horn (قرن الشيطان).”

al-Muhallab sade:

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad inte för österlänningarna bara för att försvaga deras vilja till ondskan som skulle finnas därborta på grund av att Satan råder där med prövningar.”

al-Khattâbî sade:

Ett horn (القرن) är en generation av människor som kommer efter att den företrädande har gått bort. Ormens horn (قرن الحية) är en idiom för beklagliga följder.”

Andra sade att österlänningarna var hädare på den tiden varför han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att prövningar skall komma därifrån, vilket också hände. Den första prövningen uppstod i Öst och medförde splittring bland muslimerna. Satan älskar ju sådant och gläds av det. Även innovationer uppstod där. al-Khattâbî sade:

Den som är i Madînah har sitt Nadjd från Iraks håll med omnejd. Det räknas som öst om Madînah. Nadjd står för upphöjd mark medan dess motsats är dalsänka (غور). Tihâmah tillhör dalsänkan och Makkah tillhör Tihâmah1.”

Det klargör att ad-Dâwûdî hade fel när han sade att Nadjd ligger mot Iraks håll eftersom det får en att tro att Nadjd är en särskild plats. Det stämmer nämligen inte. All upphöjd terräng i förhållande till närliggande område kallas för ”Nadjd” medan dess motsats kallas för ”dalsänka” (غور).