Betydelsen av Hûr-ul-´Ayn

publicerad
19.05.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 177179
Förkortning av webbofs6.sg-host.com

Allâh (ta´âlâ) sade:

“Men de gudfruktiga skall vistas i trygghet, av lustgårdar och källor, klädda i siden och brokad, sittande mot emot varandra. Sådan [skall deras lycka vara] och Vi skall ge dem mörkögda , oskuldsfulla unga kvinnor (Hûr ´Ayn) som sällskap.”1

Hûr är singular av Hawrâ’ som betyder “en ung, fager, vacker och ljus kvinna med riktigt mörka ögon“.

al-Hasan al-Basrî sade:

Hawrâ’ är kvinnor med riktigt vita ögonvitor och riktigt mörka pupiller.”

Det finns delade åsikter om ordets ursprung. Ibn ´Abbâs sade:

Hûr är vithet enligt araberna.”

Detsamma sade Qatâdah:

Hûr är vithet.”

Muqâtil sade:

Hûr är ljusa ansikten.”

´Ayn är singular av ´Aynâ’ som är kvinnor med stora ögon. Muqâtil sade:

´Ayn är kvinnor med vackra ögon. Det hör till kvinnans skönhet att hon har långa ögon medan det hör till hennes brister att hon har trånga ögon.”

1 44:51-56