Betydelsen av helvetets 72 grupper

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Detta samfund skall delas upp i sjuttiotre grupper; alla förutom en skall de till elden.”

Jag har tidigare nämnt att alla dessa sjuttiotvå grupper inte är otrogna som för alltid kommer att vistas i helvetet. Dessa grupper varierar.

Vissa av dem har innovationer som får dem att häda så att de går ut ur religionen. De döms för otro och stannar i ett evigt helvete på Domedagen.

Likaså finns det grupper vilkas innovationer inte får dem att häda. De är syndare som förhoppningsvis får det de monoteistiska syndarna får.

Härmed klargörs det att alla sjuttiotvå grupper inte är otrogna.