Betydelsen av hadîthen ”Vallfärden är ´Arafah”

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/800)

1068 – Min fader berättade för oss:

Vissa argumenterar med hadîthen:

Vallfärden är ´Arafah.”

Skulle man förstå den hadîthen ordagrant, hade den betytt att den person som står i ´Arafah och sedan återvänder till sin maka, lägrar henne och jagar vilt inte är ålagd något, ty vallfärden är ´Arafah. Hadîthen betyder dock att den som befinner sig i ´Arafah och gör sedan det alla andra gör, däribland obligatorisk varvning på Slaktdagen. Mig veterligen är ingen oense om att den som inte varvar Huset den dagen måste göra det i alla fall. Denna hadîth påminner om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som hinner med en Rak´ah av bönen har hunnit med bönen.”1

Måste inte han som hunnit med en Rak´ah också fullända bönen? Det som förstör slutet av bönen förstör också inledningen av bönen. Hadîthen handlar alltså om fulländning.”

1al-Bukhârî (580) och Muslim (607).