Betydelsen av Djibrîl och Mîkâ’îl

Djibrîl kan läsas på fyra sätt:

1 – Djibrîl.

2 – Djabrîl.

3 – Djabra’îl

4 – Djabara’îl.

Djabr betyder ”slav” och Îl är Allâhs namn. Detsamma gäller Mîkâ’îl som betyder Allâhs slav eller den Nåderikes slav. Så sade Ibn ´Abbâs och al-Hasan bin ´Alî.