Betydelsen av den största kampen

Fråga: Motstrider inte ert utslag om att det är obligatoriskt att råda makthavaren hemligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

“Den största kampen är ett sant ord hos en orättvis makthavare.”?

Svar: Lov och pris tillkommer Allâh. Han sade:

”… hos en orättvis makthavare.”

Det är alltså hemligt och hos honom. Det sker inte utanför hans plats och sittning. Du kom med något som är ett bevis mot dig.