Betydelsen av den förträffliga kunskapen

Kunskapen är en omtyckt egenskap på samma sätt som okunnigheten är en klandervärd egenskap. Om du säger till en okunnig lekman att han är okunnig, blir han arg och missnöjd. Han vill att hans okunnighet förblir dold även om han inte leds till kunskapen så att han kan behandla sin okunnighet. Han kommer aldrig att behagas av det. Skulle du däremot säga att han är kunnig, blir han lycklig även om han är okunnig.

Alla människor älskar kunskapen. Men när vi talar om kunskapen menar vi inte bara kännedomen och allmänbildningen. Vi talar nämligen om kunskapen med vilken Allâh förde ut tjänarna ur mörkren till ljuset och ur otron till tron. Det rör sig nämligen om kunskapen som Han skickade Sin profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med.