Betydelsen av de Rabbâniyyûn-lärda

De Rabbâniyyûn-lärda är de som lär de små studenterna små kunskaper. Sedan avancerar de med dem steg för steg till dess att de begriper Allâhs religion. De börjar inte med stora böcker. De börjar med små böcker till dess att de kommer till de stora böckerna. Dessa är Rabbâniyyûn-lärda som uppfostrar människorna.

Jag varnar er för att ni skall förstå ordet ”Rabbânî på Sûfiyyahs vilsna sätt. En Rabbânî enligt Sûfiyyah är den som säger ”Bli!” och det är. Detta är Sûfiyyahs vilsna och hedniska begrepp. Det är ett kall till villfarelsen och avguderiet att tro Rabbânî innebär detta, oavsett om kallaren inser det eller inte.