Betydelsen av Dâr-us-Salâm

Allâh (subhânah) sade:

وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

”Allâh kallar till den eviga fredens boning och Han leder den till den raka vägen som vill [vägledas].”1

Det gör Han framför allt när det råder dygdiga tider. Allâh har öppnat paradisets port till de lydiga och välvilliga. Han har underlättat de goda handlingarna för dem. Han kallar till den eviga fredens boning –دَارِ السَّلاَمِ . Fredens boning –دَارِ السَّلاَمِ har förklarats på två sätt:

1 – Allâh är as-Salâm –السَّلاَمِ. Det är alltså Hans (subhânahu wa ta´âlâ) boning. Härmed bifogas boningen Allâh för att äras och hedras. Paradiset är alltså Allâhs boning. Bara det räcker för att framhäva dess och dess invånares ära.

2 – Det finns inga brister däri –السلامة. Paradisets invånare är skonade brister, sjukdomar, döden och allt annat negativt.

Det finns ingen motsägelse mellan de två förklaringarna. Paradiset är Allâhs boning och det är tomt på alla brister.

110:25