Betydelsen av “copyright”

Fråga: På vissa böcker står det ”copyright”. Vad innebär det för den som vill trycka dem?

Svar: Det innebär att ingen skall trycka dem utan den förste tryckarens lov. Det är han som har lovet. Det är en känd regel hos tryckförlagen. Det är förbjudet att trycka boken utan tryckarens tillstånd. Men om tryckaren har skrivit att det är tillåtet för vem som helst att trycka boken, så är det okej.