Betydelsen av Barzakh

Hannâd bin as-Sirrî sade:

”Muhammad bin Fudhayl och Wakî berättade för oss, från Fitr som sade: ”Jag frågade Mudjâhid om Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

”Framför dem reser sig ett oöverstigligt hinder (بَرْزَخٌ) fram till den dag då de kallas till nytt liv.”1

Han svarade:

”Det är stadiet mellan livet och Återuppståndelsen.”

Det sades till ash-Sha´bî att en person hade dött. Då sade han:

”Han är varken i detta livet eller i livet efter detta. Han är i Barzakh.”

Enligt araberna betyder ”Barzakh” en barriär mellan två saker. Exempelvis sade Allâh (ta´âlâ):

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

”Och som har rest ett hinder mellan dem.”2

Det vill säga en barriär. Detsamma gäller betydelsen av versen och att den åsyftar perioden mellan döden och Domedagen. Den som dör hamnar i Barzakh. Till det hör bland annat Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

”Framför dem reser sig ett oöverstigligt hinder (بَرْزَخٌ) fram till den dag då de kallas till nytt liv.”

123:100

225:53