Betydelsen av att vara nöjd med Allâh, islam och profeten

Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Abû Sa´îd! Den som är nöjd med Allâh som Herre, islam som religion och Muhammad som profet måste komma in i paradiset.”

Abû Sa´îd blev förtjust i det och sade:

”Allâhs sändebud! Upprepa det för mig!”

Vad betyder det då att vara nöjd med Allâh som Herre, islam som religion och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som profet?

Betydelsen av att vara nöjd med Allâh som Herre är att man tror på Allâh (tabârak wa ta´âlâ) utmed allt som tron på Allâh innefattar som att tro på Hans essens, namn, egenskaper, föreskrifter, avlöning och allting annat som Allâh har uppenbarat för Sin tjänare och Sitt sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allt det skall ske med kunskap, handling, nöje och underkastelse.

Betydelsen av att vara nöjd med islam som religion är att den för sina handlingar ansvarige personen behagas av att islam är hans religion, föreskrift och metodik såväl utvändigt som invändigt. Han skall vara stolt över islam och upprätthålla dess plikter, påbud och gränser och undvika dess förbud så att han verkligen är sanningsenlig när han säger att han är nöjd med islam som religion. Det innebär ju att han är underkastad Allâh genom att underkasta sig Allâhs befallningar, undvika Hans förbud och vara stolt över denna islam som Allâh har skänkt honom. Hur sanna är inte den renlärige kalifen ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) ord när han sade:

”Vi är ett folk som Allâh har stärkt med islam. Vi vill inte ha någon annan styrka.”1

Betydelsen av att vara nöjd med Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som profet är att leva upp till tron på hans profetkall och budskap och att han är det sista sändebudet och den siste profeten. Allâh har förseglat alla föreskrifter med hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift. Allâh har låtit hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift vara den fullkomligaste, enklaste och lättaste föreskriften. Det finns inga bördor, mödor eller svårigheter i den. Den är enkel och lätt för den som Allâh underlättar den för. Att vara nöjd med Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som profet innebär också att följa honom i allt som han har kommit med. Allâh (´azza wa djall) sade:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

”Säg: ”Om ni älskar Allâh, följ mig och Allâh skall älska er och förlåta er era synder. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”2

Att vara nöjd med Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som profet innebär också att man älskar honom mer än sig själv, sitt barn, sin fader och alla andra människor.

1al-Hâkim (208).

23:31