Betydelsen av att vara den lärdes elev

publicerad
11.07.2012

Författare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî
Referens: https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=28883
Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Det finns kallare som säger sig själva vara elever till olika lärda trots att de knappt har suttit med dem. Vi skulle vilja att ni klargör för oss när en person anses vara en elev till den lärde?

Svar: Om ni hänvisar till Salafs biografier och respektive imams lärare och elever, ser ni att de anses vara elever till folk som de tog en eller två hadîther från. Termerna har dock ändrats. Om man säger att man är elev till en viss lärd eller att man har studerat under en viss lärd och vill få människorna att tro att han har studerat Sahîh al-Bukhârî, Sunan Abî Dâwûd, Sunan at-Tirmidhî, al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah och så vidare under honom, är det obligatoriskt för honom att förklara för dem hur mycket han verkligen har studerat under honom så att inte människorna blir lurade.

Många människor säger att de har studerat under Shaykh Ibn ´Uthaymîn, Shaykh Ibn Bâz och Shaykh al-Albânî och säger att de är deras lärare och får människorna att tro att de tillbringade mycket tid med dem och att de tog olika kunskaper från dem. Om människorna får för sig det, är personen ålagd att klargöra sanningen och att han exempelvis säger att han satt på en av hans lektioner när en viss bok gicks igenom, läste för honom något ur Sahîh Muslim, Sahîh al-Bukhârî, Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah eller adh-Dha´îfah, suttit med honom under en viss sittning och så vidare och klargör det för människorna. Han får säga att han är hans elev förutsatt att han inte får människorna att tro att han tillbringade en längre tid med honom och att han studerade det ena och det andra under honom.