Betydelsen av att syskonen inte får sova på samma sovplats

Publicerad: 2010-11-20
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/3420

 

Fråga: Hur skiljer man barnen åt från sina sovplatser som nämns i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth? Är det pojkarna som skall skiljas från flickorna eller även pojkar från pojkar och flickor från flickor? Är det madrasserna som skall skiljas åt eller skall de sova i var sitt rum?

Svar: Hadîthen är allmän. Alla pojkars och döttrars madrasser skall vara skilda från varandra även om de sover i samma rum. Att flera sover på en madrass kan leda till synder.