Betydelsen av att profetens karaktär var Qur’ânen

Den här Skriften var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) karaktär. Det betyder att han behagades av det den behagas av och förargades av det den förargas av. Han skyndade alltid till det den manade och undvek det den fördömde. Sålunda steg hans givmildhet och favörer i denna månad då han hade en nära kontakt med Djibrîl (´alayhis-salâm) som han ofta läste denna ädla Skrift med – en Skrift som manar till vackra egenskaper och givmildhet.

Det råder inga tvivel om att detta sällskap påverkar och lämnar ifrån sig karaktärer. Det var en poet som prisade en givmild kung som gav honom ett pris för hela året. Efter att han hade lämnat kungen, fördelade han priset mellan människorna och sade:

“Jag rörde hans handflata med min handflata för att uppnå rikedom – Men jag visste inte att givmildheten lämnar hans handflata.”

När kungen fick reda på detta, gav han honom ännu mer.