Betydelsen av att framföra egenskapsrelaterade verser ordagrant

Publicerad: 2011-02-18
Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/81)

 

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad de avgudar!”1

Avgudadyrkarna underskattade Allâh så att de dyrkade andra vid sidan av Honom. Han är den Väldige som ingen är väldigare än. Han är den Kapable till allting och Ägaren av allting. Allt är under Hans makt och styrka. Mudjâhid sade:

”Den uppenbarades i samband med Quraysh.”

as-Suddî sade:

”De högaktade inte Honom som de borde.”

Muhammad bin Ka´b sade:

”Om de hade uppskattat Honom som de borde, skulle de inte ha anklagat Honom för lögn.”

´Alî bin Abî Talhah berättade från Ibn ´Abbâs som sade:

”Det är de otrogna som inte tror på Allâhs styrka över dem. Den som tror på att Allâh har allt inom Sin makt högaktar Allâh på rätt sätt och den som inte gör det högaktar inte Honom på rätt sätt.”

Det har rapporterats många hadîther i samband med detta ämne. De, och deras jämlikar, skall förstås utmed Salafs metodik. Man skall nämligen föra dem vidare som de har kommit utan att föreställa sig dem eller förvränga dem. al-Bukhârî sade:

”Kapitel: ”De underskattar sannerligen Allâh!”

Âdam berättade för oss: Shaybân berättade för oss, från Mansûr, från Ibrâhîm, från ´Ubaydah, från ´Abdullâh bin Mas´ûd som sade:

”En judisk rabbin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad, vi finner att Allâh på Domedagen kommer att placera himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, träden på ett finger, vattnet på ett finger, stjärnorna på ett finger och resten av skapelserna på ett finger. Därefter kommer Han att säga: ”Jag är Konungen.”” Då skrattade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så att hans kindtänder syntes som ett tecken på att rabbinen talat sanning för att därpå läsa upp:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهَِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”

1 39:67