Betydelsen av att följa Ahl-ul-Bayt

2631 – ”Jag kommer att lämna efter mig två saker till er; Allâhs bok som är ett utsträckt rep från himlen till jorden och min avkomma, mitt hushåll. De kommer inte att skiljas åt förrän de kommer till Dammen.”

al-Hakîm sade:

”Vad som menas med avkomman är de lärda som praktiserar sin kunskap. Det är de som inte skiljer sig från Qur’ânen. Vad gäller den okunnige eller den lärde, men förvirrade, berörs de inte utav detta. Man tittar på ursprung och sort när de besitter förträffliga drag och undviker fula drag. Om den nyttiga kunskapen finns hos någon annan, blir det obligatoriskt att följa honom vem han än är. Hans beordring att följa hans avkomma motstrider inte hans beordring att följa Quraysh. Det betyder endast att avkomman har mer rätt till uppmärksamhet och dess höga status.”

ash-Sharîf sade:

”Hadîthen klargör att det alltid kommer att finnas någon från det rena hushållet och den rena avkomman som är berättigad till att hålla fast vid den så att det blir korrekt att mana till fasthållning av avkomman. Detsamma gäller Qur’ânen. Därför är de mänsklighetens skydd. När de försvinner, försvinner mänskligheten.”