Betydelsen av att djävlarna kedjas fast i Ramadhân

Det finns en hadîth som säger att paradiset förskönas under Ramadhân och till dess försköning hör att samtliga dess portar öppnas.

Detsamma gäller helvetet – må Allâh skydda oss från det – vars portar och portfönster kan vara öppna och stängda när det inte är Ramadhân. När då Ramadhân infaller stängs de alla igen.

När de troende har fått komma in i paradiset förblir dess portar öppna.

När helvetets invånare har fått komma in i helvetet stängs och bommas dess portar igen med pelare.

Vad beträffar djävlarna, eller rättare sagt de upproriska djävlarna vilket formuleringen säger, kedjas de fast under Ramadhân utmed hadîthens bokstavliga skildring. Så har Ibn Hibbân och andra lärda fastställt det. Det betyder alltså inte att all ondska upphör. Det betyder att den sjunker. Hos at-Tirmidhî och Ibn Mâdjah är formuleringen:

”Djävlarna och de upproriska djinner kedjas fast.”

Hos an-Nasâ’î är formuleringen:

”De upproriska djävlarna kedjas fast.”

Imâm Ahmad accepterade dessa hadîther bokstavligen. ´Abdullâh bin Ahmad sade: ”Jag sade till min fader: ”Vi ser hur människor blir besatta av djinner under Ramadhân.” Då sade han: ”Så har hadîthen rapporterats.”

Han talade inte om den. Ahmads princip är att endast tolka en hadîth utmed Salafs tolkning. Det som inte Salaf tolkade lät han också bli att tolka.