Betydelsen av att Allâhs egenskaper är eviga

Fråga: Vi säger att Allâhs egenskaper är eviga. Vad innebär det?

Svar: Det betyder att de har ingen början. Allâh har inte fått någon egenskap som Han inte har haft förr. Om vi säger att en egenskap har kommit till med tiden, så betyder att Allâh var ofullkomlig innan den kom till. Så säger Djahmiyyah. Det betyder att Han i så fall var ofullkomlig. Han (subhânahu wa ta´âlâ) är ju fullkomlig.