Betydelsen av att alla följeslagare är pålitliga

 Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (2/456-457)

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare tillhörde de pålitligaste återberättarna från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är inte känt att någon av dem avsiktligt ljög om honom trots att de kunde hamna i fel och synder då de inte var felfria. De skickliga Hadîth-vetarna prövade och forskade deras hadîther och kunde inte hitta någon ljuga avsiktligt. Så var dock inte fallet med den andra generationen i vilken det fanns folk från Kûfah som ljög avsiktligt.

Därför anses alla följeslagare vara pålitliga enligt samtliga lärda inom Hadîth och Fiqh.