Betydelsen av Allâhs 99 namn

Fråga: Vad betyder Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Allâh har nittionio namn, ett mindre än hundra; den som räknar upp dem träder in i paradiset.”?

Betyder det att de skall memoreras?

Svar: Hadîthen är bekräftad hos al-Bukhârî och Muslim. De lärda har delade åsikter om dess betydelse. Vissa säger att det betyder att de skall memoreras. Denna betydelse har bekräftats i en annan autentisk formulering:

”Allâh har nittionio namn, ett mindre än hundra; den som memorerar dem träder in i paradiset.”

Andra lärda säger att namnen skall memoreras på ett ordagrant såväl som på ett betydelsefullt sätt. Det innebär att namnen skall memoreras, has i åtanke och att det handlas utmed de väldiga betydelserna som de består av. Om man exempelvis vet att Allâh är Skaparen, fordrar det att endast Han dyrkas. Om man exempelvis vet att Allâh skänker uppehälle, ber man ingen annan än Honom om det. Detsamma gäller de andra namnen.

Brodern som ställer frågan skall veta att det inte finns någon autentisk hadîth som särskiljer nittionio namn. Det hela rör sig om vissa återberättares Idjtihâd. Annars har Allâh (´azza wa djall) fler namn än så. Allâh (subhânah) sade:

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

”Allâhs är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dessa.”1

Vissa av Allâhs namn har bekräftats i Qur’ânen. Andra har bekräftats i Sunnah. Det finns namn som enbart känns vid av Allâh. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga:

”Jag ber Dig vid varje namn som Du har namngivit Dig Själv med eller som Du har uppenbarat i Din bok eller som Du har lärt någon av Din skapelse eller som Du har hållit dolt för Dig själv.”

Rapporterad av Ahmad och andra.

17:180