Betydelsen av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

publicerad
16.02.2010

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Sharh ´Aqîdat-il-Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, sid. 16

Den Räddade gruppen (al-Firqah an-Nâdjiyah) är Ahl-us-Sunnah som håller fast vid Sunnah, sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg. Denna väg innefattar Qur’ânen och de autentiska hadîtherna som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var upprättad på. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De som är upprättade på det jag och mina följeslagare är upprättade på idag.”

De håller inte fast vid Djahmiyyahs, Mu´tazilahs, Khawâridjs eller någon annan sekts metodik. De håller endast fast vid Ahl-us-Sunnahs metodik som håller fast vid Sunnah.

Likaså är de al-Djamâ´ah (Samlingen) då de är samlade kring sanningen. De har inga meningsskiljaktigheter inom trosläran. Deras troslära är en. Att de är oeniga inom Fiqh-frågor skadar inte. Fiqh-frågor är baserade på Idjtihâd och Idjtihâd är olika. Människor har inte samma förutsättningar för Idjtihâd. Vad beträffar trosläran, accepterar den inte någon Idjtihâd. Den måste vara en då den inte får antas utan bevis. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

”Detta ert samfund är i sanning ett samfund och Jag är er Herre. Dyrka därför Mig!”1

Detta samfund är ett och accepterar inte någon oenighet; det dyrkar endast en Herre. I en annan vers står det:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

”Detta ert samfund är i sanning ett samfund och Jag är er Herre. Frukta därför Mig! Men de har slagit sönder denna enhet och splittrats i sekter, där medlemmarna i varje sekt [framhäver] och gläds åt sina [särdrag].”2

Allâh fördömde dem som skilde sig åt eftersom det inte är tillåtet att skilja sig åt inom trosläran.

1 21:92

2 23:52-53